Tại sao nên giao dịch cổ phiếu tại BPS Capital

 • Không hoa hồng

  Chi phí giao dịch chỉ tính chênh lệch giá mua và bán, không tính hoa hồng giao dịch.

 • Bán khống trong thị trường gấu

  Bằng cách giao dịch cổ phiếu CFD, bạn có thể mua hoặc bán.

 • Giao dịch đòn bẩy

  Đòn bẩy giao dịch cổ phiếu cao tới 1: 5. Sử dụng đòn bẩy, bạn có thể kiểm soát quy mô vị thế lớn hơn với khoản đầu tư ban đầu nhỏ hơn.

 • Bảo hiểm rủi ro danh mục đầu tư

  Các nhà giao dịch thường sử dụng cổ phiếu CFD để bảo vệ các khoản lỗ tiềm ẩn trong danh mục đầu tư hiện có.

Tên cổ phiếu và mức chênh lệch

Sản phẩm Tên công ty Spreads Giờ giao dịch
ALIBABA.US Alibaba 11 MT4 Time
15:30-22:00
AMAZON.US Amazon 50 MT4 Time
15:30-22:00
APPLE.US Apple 12 MT4 Time
15:30-22:00
BOA.US Ngân hàng Hoa Kỳ 12 MT4 Time
15:30-22:00
BOEING.US Boeing 15 MT4 Time
15:30-22:00
CITI.US Citigroup 11 MT4 Time
15:30-22:00
DISNEY.US Disney 12 MT4 Time
15:30-22:00
EBAY.US EBay 12 MT4 Time
15:30-22:00
EXXON.US Exxon Mobil 12 MT4 Time
15:30-22:00
FB.US Facebook 15 MT4 Time
15:30-22:00
FERRARI.US Ferrari 25 MT4 Time
15:30-22:00
FORD.US Ford 11 MT4 Time
15:30-22:00
GM.US GE 11 MT4 Time
15:30-22:00
IBM.US IBM 12 MT4 Time
15:30-22:00
INTEL.US Intel 12 MT4 Time
15:30-22:00
MSFT.US Microsoft 12 MT4 Time
15:30-22:00
NFLX.US Netflix 18 MT4 Time
15:30-22:00
PEPSI.US Pepsi 14 MT4 Time
15:30-22:00
SNAP.US Snapchat Inc 14 MT4 Time
15:30-22:00
SBUX.US Starbucks 12 MT4 Time
15:30-22:00
TESLA.US Tesla 25 MT4 Time
15:30-22:00
TWTR.US Twitter 12 MT4 Time
15:30-22:00
WMT.US Walmart 12 MT4 Time
15:30-22:00
LMT.US Lockheed Martin 30 MT4 Time
15:30-22:00
APA.US Apache 11 MT4 Time
15:30-22:00
JPM.US JPMorgan 12 MT4 Time
15:30-22:00
GME.US Game Stop 49 MT4 Time
15:30-22:00
ZM.US Zoom 100 MT4 Time
15:30-22:00
MRNA.US Nhà cung cấp vắc xin Modena 25 MT4 Time
15:30-22:00
GOOGLE.US Google 85 MT4 Time
15:30-22:00

Sự khác biệt giữa đầu tư cổ phiếu thực và giao dịch cổ phiếu CFD

Cổ phiếu là một trong những công cụ tài chính phổ biến nhất trên toàn cầu. Nếu các nhà đầu tư tin rằng công ty sẽ mở rộng hơn nữa và do đó giá trị sẽ được gia tăng, nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu và nắm giữ một phần cổ phần của công ty. Mua vào càng nhiều cổ phiếu thì cổ phần của nhà đầu tư đối với công ty này càng lớn.

Các nhà đầu tư cần thông qua sở giao dịch chứng khoán để tiến hành mua và bán cổ phiếu. Các sàn giao dịch chứng khoán nổi tiếng nhất trên thế giới bao gồm Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), NASDAQ và Sở giao dịch chứng khoán London (LSE). Mua cổ phiếu thực tế thông qua sàn giao dịch đòi hỏi phải trả phí hoa hồng và các nhà đầu tư thông thường chỉ có thể mua cổ phiếu dài hạn để kiếm lợi nhuận khi thị trường tăng giá.

Trong giao dịch cổ phiếu CFD, các nhà đầu tư không mua hoặc bán cổ phiếu thực mà họ làm là thay đổi giá của cổ phiếu giao dịch, sau đó thu lợi nhuận từ vị thế mua (mua vào) hoặc bán (bán ra).Do đó, ngay cả khi trong thị trường gấu, nhà đầu tư vẫn có thể thu được lợi tức bằng cách bán khống cổ phiếu. Cổ phiếu CFD đã trở thành một loại phương thức phổ biến cho các nhà giao dịch tham gia vào thị trường chứng khoán.

Nạp 50$ có ngay tài khoản 50,000$ để giao dịch

Sử dụng tài khoản Demo 100,000$ tiến hành giao dịch

Cảnh báo rủi ro:

CFDs là công cụ giao dịch phức tạp, do đặc tính của đòn bẩy mà có rủi ro cao gây tổn thất nhanh. Bạn nên cân nhắc kĩ lưỡng xem bạn có hiểu cơ chế hoạt động của CFDs hay không, thậm chí bạn có đủ năng lực để gánh vác tổn thất do rủi ro cao gây ra hay không. BPS Capital trong bất cứ tình huống nào, cũng sẽ không lấy thông tin mật khẩu từ khách hàng. Khách hàng buộc phải dựa vào việc thiết lập mật khẩu không dễ đoán và cập nhật mật khẩu thường xuyên nhằm bảo vệ an toàn tài khoản của mình, đồng thời không tiết lộ bất cứ thông tin nào về mật khẩu cho người thứ 3.