Phần mềm Multi Account Manager của BPS Capital là một giải pháp giao dịch đa tài khoản được tin cậy rộng rãi. Người quản lý tiền có thể dễ dàng quản lý hàng trăm tài khoản phụ từ một tài khoản chính mà hầu như không có sự chậm trễ phân bổ nào. Tài khoản MAM được tích hợp nhanh chóng và đáng tin cậy với máy chủ MT4 của chúng tôi, hỗ trợ hiệu quả các chiến lược giao dịch khác nhau, chẳng hạn như EA.

Ba đặc điểm của hệ thống quản lý đa tài khoản của BPS Capital

Cảnh báo rủi ro:

CFDs là công cụ giao dịch phức tạp, do đặc tính của đòn bẩy mà có rủi ro cao gây tổn thất nhanh. Bạn nên cân nhắc kĩ lưỡng xem bạn có hiểu cơ chế hoạt động của CFDs hay không, thậm chí bạn có đủ năng lực để gánh vác tổn thất do rủi ro cao gây ra hay không. BPS Capital trong bất cứ tình huống nào, cũng sẽ không lấy thông tin mật khẩu từ khách hàng. Khách hàng buộc phải dựa vào việc thiết lập mật khẩu không dễ đoán và cập nhật mật khẩu thường xuyên nhằm bảo vệ an toàn tài khoản của mình, đồng thời không tiết lộ bất cứ thông tin nào về mật khẩu cho người thứ 3.